Adatkezelési tájékoztató

1.) Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az adatkezelő Besze Judit egyéni vállalkozó (székhely: 1016 Budapest, Derék u. 21. 1/6; adószám: 66475880-1-41 e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefon: +36 1 789 99 25; továbbiakban: „Adatkezelő”). Bánfalvi Éva magánszemély (2440 Százhalombatta Sas utca 7. e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. telefon: +36 30 4818131 továbbiakban továbbiakban: „Adatkezelő”) Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.
Az Adatkezelő fő tevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó. Az Adatkezelő üzemelteti a www.szelektrend.hu címen elérhető weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”). A weboldalon regisztráció nem történik.


2.) Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az Adatkezelő tevékenységére és adatkezeléseire, ezen belül a Weboldal adatkezelésére terjed ki. Nem terjed ki a jelen Tájékoztató hatálya harmadik személyek adatkezeléseire, azon megbízók adatkezelésére, akikkel Adatkezelő kapcsolatban áll.
Jelen Tájékoztató hatálya a természetes személyek és vállalkozások 7. pontban felsorolt adatainak kezelésére terjed ki.


3.) Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.
Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: infotv)
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • Munka törvénykönyve

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

 

4.) Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. Az üzletviteli, egyéb vezetői tanácsadás során az adatkezelés célja a megbízó azonosítása, a munkaerőközvetítés, kiválasztás során a megbízóhoz jelentkezők (jelöltek) azonosítása, kapcsolattartás a szolgáltatás ideje alatt, kompetenciamérési eredményük felhasználása a kiválasztási rangsor kialakítására, a mns. egyéb oktatás keretében az oktatásra jelentkezők és résztvevők azonosítása, oktatáshoz kapcsolódó kapcsolattartás.

Jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett jelentkező, jelölt releváns jellemzőinek (képzettség, képességek, munkatapasztalat, kompetenciamérés eredménye) kiválasztási vagy fejlesztési célhoz kötött felhasználása
 • Tanúsítványok, jelenléti igazolások kiállításához Hozzájárulás esetén további kapcsolattartás céljából
 • A jelentkező és a megbízó közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

 

5.) Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel az Adatkezelő által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon történik. Az Adatkezelő adatot más forrásból kizárólag akkor vesz fel, ha az érintett ahhoz az adatforrás és az adatátvétel körülményeinek ismeretében, az erről szóló tájékoztatás alapján hozzájárult.

Az érintett adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő megismerje azon adatokat, amelyeket az érintett hozott nyilvánosságra, és amelyek bárki számára jogszerűen hozzáférhetők. Ilyennek minősülnek különösen azon közösségi oldalak (pl. Facebook), amelyeken az érintett adatait az érintett tette közzé.

Amennyiben a Weboldalon regisztráció történik, az adatok felvétele regisztráció után lehetséges. A regisztráció során az érintett megadja teljes nevét, e-mail címét, és feltölti az önéletrajzát. A regisztráció során az érintett megadja felhasználói nevét és jelszavát, amely a regisztrációs lehetőség biztosítását kötően a Weboldal használatához szükséges.

 

6.) Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, megadja adatait, és kezdeményezi az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételét. Az érintett a hozzájárulást az adatai megadásával és az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásával adja meg.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a hozzájárulását az Infotv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adja meg mindazon, szerződésben meghatározott személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges.


7.) A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által megadott adatokat, valamint az Adatkezelő és az érintett közötti jogviszony teljesítése során keletkezett adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás lehetősége.
Jelszó: A Weboldalon az érintett által megadott jelszó kezelésének célja a Weboldal használatának biztosítása.
Az érintett által feltöltött vagy Adatkezelő elektronikus tárhelyére elküldött önéletrajzban szereplő, végzettségre, képességekre, készségekre vonatkozó adatok: Az adatkezelés célja az érintett képességeinek, alkalmasságának megállapítása, a kiválasztási és fejlesztési döntés támogatása, munkaviszony létesítésének elősegítése.

Kompetenciaméréssel kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő az érintett jelölt készségeit, képességeit, motivációját összefoglalóan: kompetenciáit kifejezetten az adott munkakör elvárásaihoz illeszkedés szempontjából vizsgálhatja. A kompetenciamérés előtt az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a mérés céljáról és menetéről. A mérés eredményét minden esetben az érintett ismeri meg, és annak felhasználására kizárólag az érintett hozzájárulásának alapján kerülhet sor.

 

8.) Az érintett hozzájárulása megtagadásának, visszavonásának következményei

Amennyiben valamely adat ismerete szükséges egy álláshoz kapcsolódó kiválasztási folyamat lefolytatásához (pl. képzettség, kompetenciák), és az érintett ezen adat kezeléséhez nem járul hozzá, vagy a korábban megadott hozzájárulását visszavonja, az érintett az adott kiválasztási folyamatba nem kerül bevonásra. Amennyiben a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a munkaviszony létesítését kizárja, az Adatkezelő erről az érintettet tájékoztatja. A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az adott adat miért fontos az adott kiválasztási folyamat szempontjából.


9.) Az adatkezelési folyamat leírása, az adatok munkáltató általi megismerése

Az Adatkezelő személyes adatot a fenti 5. pontban meghatározottak szerint vesz fel. Az adatkezelés elsősorban az érintett által megadott adatokon (azonosító adatok, önéletrajz) alapul. Az érintett az adatokat a regisztráció során adja meg. A regisztráció során az érintett megadja a végzettségére, képességeire, készségeire, a keresett állásra vonatkozó adatokat.

Az érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Az érintett adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára akkor hozzáférhetők, ha az érintett hozzájárul az adatainak az Adatkezelő által történő továbbításához. Az érintett a regisztrációval, adatai megadásával, valamint meghatározott álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a munkáltatók megismerjék. A megbízó személyéről az érintett tájékoztatást kap.

Amennyiben az érintett által megadott adatok alapján nem kerül sor a munkaviszony létesítésére, erről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, az adatokat az Adatkezelő törli.


10.) Technikai adatok és cookie-k kezelése

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

10.1 „Sütik” használatának szabályzata
Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

10.2 Mik azok a „sütik”?
A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

10.3 Mire használhatók a „sütik”?
A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

10.4 Milyen „sütikkel” találkozhat?
A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

 • Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
 • Állandó „sütik”, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.
 • Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:
Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:
Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

10.5 Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?
A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

10.6 Miért fontosak a „sütik” az interneten?
A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

 • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése
 • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok
 • Az ön által kért esetben a bejelentkezés megjegyzése (maradjon bejelentkezve)
 • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók)
 • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon
 • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése
 • Geotargeting

10.7 Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.
A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.
Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

10.8 A „sütik” kezelése, törlése
A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

 • A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes böngésző különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja böngészője “Segítség” menüjét.
 • Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának.

 

11.) Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.


12.) Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.


13.) Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.


14.) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a feltüntetett cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt időtartamra vonatkozik.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;


Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);


Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;


Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelésnek már nincs célja, vagy letelt a törvényben meghatározott időtartam. Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó időtartamokat az adatkezelések leírásai tartalmazzák (lásd fent).

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.


15.) Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailben.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 1. pontban írt elérhetőségein.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az oldal sütiket használ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.
Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe.